Devise
 
Melodi: På solen jeg ser / Ole Bull
Tekst: Arnold Olesen
 
I søstrenes kreds
så gerne vi ses
og slutter vor skærmende kæde.
I venskabets ånd,
i kærligheds bånd
vi stræber mod sandhedens glæde.
Når kæden er sluttet, giver vi her
vor hånd på, at hjertet og viljen
er viet vor Ordens kærlige færd.
Det løfte vi giver dig, ”Liljen”!